System okien S9000


Okna GEALAN S 9000
Innowacyjne uszczelnienie środkowe stosowane wedle życzenia

Nowy system - okna GEALAN S 9000 o głębokości 83 mm łączy cechy i zalety uszczelnienia środkowego i oporowego. Szerokość systemu, sześć komór w ościeżnicy i skrzydle oraz spójny system rozmieszczenia uszczelek w trzech płaszczyznach są gwarantami dla doskonałej izolacji termicznej. Okno to zaspokaja nawet najwyższe oczekiwania.

Doskonała izolacja termiczna

Ten system o najlepszych właściwościach termicznych nie jest dziełem przypadku, ale rezultatem celowych prac badawczych i rozwojowych. Wyniki mówią same za siebie. Liczne wyliczenia dowiodły osiągnięcia znakomitych parametrów izolacyjności termicznej. Od początku celem projektu było osiągnięcie Uf = 0,92 W/m²K przy zastosowaniu standardowych wzmocnień stalowych i tym samym spełnienie standardu pasywnego. Udało się to dzięki synergii innowacyjnych detali zastosowanych przy projektowaniu tego systemu.

Sukces tkwi w szczegółach

System okien S 9000 dysponuje inteligentnym systemem uszczelnienia z uszczelkami rozmieszczonymi w trzech płaszczyznach. W celu polepszenia izolacyjności termicznej skrzydło jest dodatkowo wyposażone w uszczelkę podszybową. Również pogłebione (26 mm) osadzenie pakietu szybowego zwiększa izolacyjność termiczna okna.

Nowoczesna geometria uszczelki środkowej

Elastyczna uszczelka środkowa przyczynia się znacząco do zwiększenia izolacyjności cieplnej okna. Dodatkowo chroni elementy okucia przed wilgocią i tym samym zapewnia sprawniejszą pracę okuć przy otwieraniu okna, zwłaszcza przy niskich temperaturach na zewnątrz.

Zwiększona statyka dzięki STV® - Statyczno-Termiczny Variant GEALAN

Wynaleziona przez firmę GEALAN technologia STV® (Statyczno-Termiczny-Variant) polega na trwałym sklejeniu pakietu szybowego i skrzydła za pomocą specjalnie w tym celu wynalezionej taśmy klejącej, przy pozostawieniu klasycznego klockowania pakietu szybowego. Sklejenie pakietu szybowego ze skrzydłem powoduje, że sztywność szkła jest przeniesiona na skrzydło i cały system osiąga większą stabilność. Dzięki temu okna o standardowych rozmiarach można produkować zupełnie bez wzmocnień stalowych. Natomiast stosując STV® razem ze standardowym wzmocnieniem stalowym, można wyprodukować szczególnie duże okna.

Rozbudowany system profili dodatkowych

Dzięki głębokości 83 mm już w momencie premiery rynkowej nowego systemu do dyspozycji pozostaje rozbudowany system niezbędnych profili dodatkowych, jak np.: poszerzenia ościeżnicy, łącznik 90°, łącznik kąta zmiennego, łączniki statyczne i listwy podparapetowe.

Bogata paleta oklein, naturalny wygląd okna

Dla wszystkich, którzy cenią naturalny wygląd drewna i chcą wykorzystać wszystkie zalety nowoczesnej stolarki, optymalnym rozwiązaniem są okna w okleinach drewnopodobnych. Dzięki temu można dokonać właściwego wyboru. Czy to przy wymianie okien w starszych budynkach, czy też przy montażu w nowych – okna z profili GEALAN w okleinach drewnopodobnych przekonują zarówno ze względów wizualnych jak i funkcjonalnych. Okna w okleinach drewnopodobnych posiadają wszystkie mocen strony nowoczesnych okien z PVC przy jednoczesnym zachowaniu efektu dekoracyjnego drewna.

S 9000 jest dostępny w bogatej palecie oklein gładkich lub drewnopodobnych. 

Standard pasywny okien z systemem S 9000

Nowy system S 9000 firmy GEALAN posiadając 6 komór w ościeżnicy i 6 komór skrzydle, zoptymalizowaną geometrię stali, głęboko osadzony pakiet szybowy i przemyślany system uszczelnienia, dysponuje innowacyjną i nowoczesną konstrukcją profili, która umożliwia najlepsze spełnienie w ekonomiczny sposób wysokich wymagań dla okien pasywnych. Więcej informacji dostępnych jest w obszarze Doskonała izolacja termiczna.

Co to jest dom pasywny?

Dom pasywny zapewnia zarówno zimą jak i latem stale komfortową temperaturę bez użycia tradycyjnego ogrzewania lub klimatyzacji - dom "podgrzewa się" i "chłodzi" czysto pasywnie. Wykorzystanie ciepła promieni słonecznych wnikających przez okna, jak również ciepła wytwarzanego przez urządzenia i użytkowników jest wystarczające, aby w okresie grzewczym utrzymać w budynku komfortową temperaturę wewnętrzną.

Warunkiem koniecznym dla domu pasywnego jest roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą poniżej 15 kWh/(m²a). Odpowiada to porównywalnemu zapotrzebowaniu na olej opałowy w wysokości 1,5 l / (m²). Całkowite zapotrzebowanie na energię, włączając ciepłą wodę i energię elektryczną, wynosi w europejskim domu pasywnym poniżej 120 kWh / (m²).

Ponadto, domy pasywne wyróżniają się wysokim stopniem komfortu cieplnego. Nawet przy długo utrzymujących się na zewnątrz niskich temperaturach, temperatury powierzchni elementów budowlanych wewnątrz nie spadną poniżej określonego poziomu. W ten sposób unika się efektu "wieje zimnem od okien", który zwyczajowo wynika z dużej różnicy temperatury między zimnym elementem budowlanym a cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu i który jest odczuwany przez użytkownika jako przeciąg.

Standard pasywny to ekonomiczne założenie o obniżeniu do minimum zapotrzebowania na energię w nowych budynkach przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu mieszkania. Osiągnięta oszczędność energii oszczędza zasoby naturalne oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Jakie wymagania wynikają stąd wobec okien?

Okna do zastosowania w domach pasywnych mają bardzo wysoką wartość izolacji termicznej. Współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw musi być mniejszy lub równy 0,8 W / m² K. W wytycznych ift WA-15/2 "Standard pasywny okien, drzwi zewnętrznych i fasad" są uregulowane wymagania eksploatacyjne wobec okien pasywnych. Te wytyczne definiują nie tylko wymagania dotyczące strat ciepła przez okna i ich przyłączy budowlanych, ale również określają minimalne wartości temperatury powierzchni przyłączy budowlanych, pakietów szybowych lub paneli wypełniających. Dzięki temu w pomieszczeniach zapewniony jest komfort termiczny i unika się wykraplania wody kondensacyjnej w niekorzystnych miejscach. Dodatkowo określone są wymagania w zakresie użyteczności okna, które należy udowodnić w testach laboratoryjnych okna na przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na wiatr, wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia.

Ze względu na swoje doskonałe właściwości termiczne i charakterystykę działania okna o standardzie pasywnym można również wykorzystać przy renowacji starych budynków lub budowie nowych.